لیونل مسی


رفتار دیدنی لیونل مسی با هوادار خردسال


رفتار لیونل مسی با یک هوادار خردسال در کشور اروگوئه مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.


@sportfreezone


منبع این نوشته : منبع
لیونل ,هوادار خردسال

طنز ورزشی۲

#طنز_ورزشی #مکملها_داروهای_ورزشی (تقلبی)

دستها شله... 

عالیه
منبع این نوشته : منبع

رگ به رگ شدنرگ به رگ شدن

به کشیدگی و در موارد شدید پارگی لیگامنتها (لیگامانها = رباطها = بافتهایی که اتصال دهنده استخوان ها به یکدیگر می باشند.) اطلاق می گردد. وظیفه رباطها استوار سازی مفاصل و جلوگیری از حرکات بیش از حد آنها میباشد.  این عاضه بیشتر در ناحیه قوزک پا، زانو، کتف و مچ دست روی میدهد.

.

.

. بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
ادامه مطلب

فیلم آموزشی تقویت عضلات سرینی


تقویت باسن و ران


منبع این نوشته : منبع

فیلم آموزشی تقویت عضلات سرینی


تقویت باسن و ران


منبع این نوشته : منبع